Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Cread Studio, s. r. o.

44758863

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Exnárova 6630/35, 08001 Prešov, Slovenská republika

25.08.2017

Nie je

19222

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2020

30.06.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021