Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MažeTo, s.r.o.

44754213

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lán 688/2, 02952 Hruštín, Slovenská republika

01.02.2017

09.01.2019

dobrovoľný výmaz

192

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2018

31.12.2017

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021