Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CGI Slovakia s. r. o.

35 760 273

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

24.08.2017

Nie je

19184

Oprávnená osoba

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

35918098

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

21.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021