Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Twin City a.s.

35 872 217

Akciová spoločnosť

Karadžičova 12, 82108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

22.08.2017

15.01.2018

dobrovoľný výmaz

19103

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021