Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Apollo Property Management, s.r.o.

35 868 538

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské Nivy 16, 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

22.08.2017

Nie je

19101

Oprávnená osoba

JUDr. Erika Wild

42244862

Muškátová 790/30, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2021

11.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021