Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stebel Tek s.r.o.

51050919

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

19.08.2017

25.03.2020

dobrovoľný výmaz

19041

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2018

24.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020