Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Microsoft Slovakia s.r.o.

31 398 871

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Svätoplukova II 18892/2A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

19.08.2017

Nie je

19033

Oprávnená osoba

JUDr. Adriana Tomanová

42175135

Grösslingova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.06.2021

02.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021