Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Microsoft Slovakia s.r.o.

31 398 871

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

19.08.2017

Nie je

19033

Oprávnená osoba

JUDr. Adriana Tomanová

42175135

Jakubovo nám. 13, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.12.2019

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.01.2020

25.01.2020