Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Doosan Škoda Power s.r.o.

49193864

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tylova 1/57, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí, Česká republika

17.08.2017

Nie je

18926

Oprávnená osoba

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

36713066

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021