Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.

36291072

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Royova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

17.08.2017

Nie je

18894

Oprávnená osoba

JUDr. Andrea Pristašová

42420687

Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

10.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022