Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.

35578157

Záujmové združenie právnických osôb

Slovenská 26, 04001 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika

17.08.2017

Nie je

18892

Oprávnená osoba

B&B, advokátska kancelária s.r.o.

47254106

Rázusova 1, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.08.2022

19.08.2022