Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

35706660

Akciová spoločnosť

Kremnička 0/2, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

17.08.2017

Nie je

18885

Oprávnená osoba

DRAPPANOVÁ & Partners s.r.o.

36860484

Moravská 7, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022