Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Viliam Turan TURANCAR

22679057

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri

Bratislavská 29/466, 94901 Nitra, Slovenská republika

16.08.2017

Nie je

18860

Oprávnená osoba

BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o.

36833533

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020