Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IMTOS, spol. s.r.o.

46967079

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Technická 818/4, 66448 Moravany, Česká republika

15.08.2017

Nie je

18828

Oprávnená osoba

JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o.

47239573

Krmanova 1, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2022

04.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022