Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Gabriela Spišáková - Majster Papier

33768897

Wolkrova 5, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

12.08.2017

Nie je

18709

Oprávnená osoba

HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

47248327

Národná 10, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2020

23.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020