Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Carpathian-TG, s.r.o.

47140429

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karpatská 1328/3, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

12.08.2017

Nie je

18703

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2018

23.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021