Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OWT, s.r.o.

36853909

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bosákova 7/3783, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

11.08.2017

Nie je

18629

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.07.2021

23.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021