Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BRANTNER Slovakia s.r.o.

31698336

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pestovateľská 2, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

11.08.2017

Nie je

18603

Oprávnená osoba

Mgr. Michal Gubric

50652249

Zvonová 880/19, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.07.2020

06.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021