Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ECOLAB s.r.o.

31 342 213

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čajakova 18, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

10.08.2017

Nie je

18455

Oprávnená osoba

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

36856584

Žižkova 7803/9, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.10.2019

21.10.2019

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022