Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SUWECO CZ, s.r.o.

25094769

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, Česká republika

09.08.2017

Nie je

18302

Oprávnená osoba

MENKE LEGAL s. r. o.

47258799

Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2021

11.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021