Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.

44248881

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Novozámocká 102, 94905 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1830

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Hurtaj

42042232

Štefánikova 15, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.12.2019

23.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020