Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

00 697 516

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad, Slovenská republika

08.08.2017

Nie je

18154

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2019

03.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021