Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SHP a.s.

31585370

Akciová spoločnosť

Červenej armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1809

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.

36855278

Mariánske námestie 0/2, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.03.2021

23.03.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021