Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA, s.r.o.

36400220

Spoločnosť s ručením obmedzeným

V. Spanyola 39, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1803

Oprávnená osoba

JUDr. Andrej Staroň

53351550

Komenského 0/3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.02.2022

08.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022