Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GJW Praha spol. s r.o.

41192869

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mezitraťová 137, 19821 Praha 9 - Hloubětín, Česká republika

04.08.2017

Nie je

18028

Oprávnená osoba

HKP Legal, s.r.o.

36727334

Križkova 9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.08.2021

12.08.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021