Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BECO, spol. s r.o.

44629281

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, Slovenská republika

04.08.2017

Nie je

17853

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Heger

42002044

Na Troskách 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021