Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INDUSTRY LOGISTICS & MANAGEMENT, s. r. o.

45339180

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

04.08.2017

Nie je

17848

Oprávnená osoba

Bartošík Šváby s.r.o.

35929049

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2019

04.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.10.2019

23.10.2019