Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča

00189219

Družstvo

1094/0, 97613 Slovenská Ľupča, Slovenská republika

03.08.2017

Nie je

17798

Oprávnená osoba

Mgr. Zuzana Karasová

31201105

Piaristická 44, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2020

05.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020