Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Graphicon, s.r.o.

35907673

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Veternicová 24, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

02.08.2017

Nie je

17577

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2024

01.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024