Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Danubia Invest, a.s.

31 369 596

Akciová spoločnosť

Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.08.2017

Nie je

17435

Oprávnená osoba

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o.

47255021

Čajakova 13, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.02.2021

12.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021