Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

34142941

Akciová spoločnosť

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

29.07.2017

Nie je

17256

Oprávnená osoba

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

36679771

Vlčkova 8/A, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.07.2021

28.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021