Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MaJa, s.r.o.

36042935

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jegorovova 3, 97666 Polomka, Slovenská republika

28.07.2017

Nie je

17170

Oprávnená osoba

URBÁNI & Partners s.r.o.

36646181

Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2020

31.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020