Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RENERGIE Solárny park Bory s. r. o.

45271283

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 25, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

28.07.2017

Nie je

17081

Oprávnená osoba

Mgr. Petra Marková

50396943

Hodžovo námestie 1/A, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.04.2021

15.04.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022