Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ISPA Prešov, s.r.o.

36478423

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sabinovská 0/1, 08001 Prešov, Slovenská republika

28.07.2017

Nie je

17052

Oprávnená osoba

RODOF plus, s.r.o.

36649091

Sídlisko Rimava 1062/19, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2020

21.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020