Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ROSSETA s.r.o.

36284475

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Školská 144/58, 01306 Terchová, Slovenská republika

27.07.2017

Nie je

16924

Oprávnená osoba

Ing. Iveta Chodelková

34494731

289, 01004 Hôrky, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020