Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Rutland a. s.

45411409

Akciová spoločnosť

Kutuzovova 5/A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

27.07.2017

Nie je

16892

Oprávnená osoba

slc partners s.r.o.

47246634

Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024