Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Anodius, a.s.

36 787 001

Akciová spoločnosť

Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

27.07.2017

Nie je

16829

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.04.2019

10.04.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021