Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Národná transfúzna služba SR

30853915

Príspevková organizácia

Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

26.07.2017

Nie je

16751

Oprávnená osoba

VALIŠ LEGAL, s.r.o.

36834611

Mostová 185/2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Renáta Dundová MBA
MUDr. Nataša Chovancová

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2019

18.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021