Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TOMA, s. r. o.

31421695

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gorkého 2019, 95501 Topoľčany, Slovenská republika

26.07.2017

Nie je

16698

Oprávnená osoba

VIVID LEGAL, s. r. o.

36807915

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2020

26.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020