Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REFIN spol. s.r.o.

35774134

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Drieňová 24, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

26.07.2017

Nie je

16680

Oprávnená osoba

Weis & Partners s.r.o.

47234776

Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.02.2020

10.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020