Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

A.R.K. technické služby, s. r. o.

36 869 945

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kopčianska 82D, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

25.07.2017

20.02.2020

dobrovoľný výmaz

16551

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2018

16.02.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021