Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VARANDUS Solar Búč, s.r.o.

45266620

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Špitálska 55, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

25.07.2017

Nie je

16541

Oprávnená osoba

EASY START s.r.o.

48300501

Cintorínska 9, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2021

12.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2021

30.11.2021