Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tehelné, a. s.

50109936

Akciová spoločnosť

Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

25.07.2017

Nie je

16509

Oprávnená osoba

BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.

47876034

Lermontovova 16, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2021

20.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021