Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tomáš Teniak TENA OIL

37405519

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Na Bystričku 815/28, 03601 Martin, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1632

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.02.2019

16.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020