Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VUKI a.s.

31321895

Akciová spoločnosť

Rybničná 38, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika

21.07.2017

Nie je

16230

Oprávnená osoba

MARCO & LUCAS Legal, s. r. o.

35816317

498, 90041 Rovinka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

21.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021