Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VUKI a.s.

31321895

Akciová spoločnosť

Rybničná 38, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika

21.07.2017

Nie je

16230

Oprávnená osoba

MARCO & LUCAS Legal, s. r. o.

35816317

Zelená 2, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.05.2021

12.05.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021