Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ACS BIOMASA, s.r.o.

44976283

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Záhradná 3990/12, 08001 Prešov, Slovenská republika

21.07.2017

Nie je

16217

Oprávnená osoba

VIVID LEGAL, s. r. o.

36807915

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2020

26.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020