Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MG PROJECT s.r.o.

46324038

Spoločnosť s ručením obmedzeným

sv. Anny 12, 06503 Podolínec, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1620

Oprávnená osoba

JUDr. Patrik Kovalčík

42234255

Námestie sv. Mikuláša 20, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Mgr. Michal Marhefka

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2022

23.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

06.10.2022

07.10.2022