Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MG PROJECT s.r.o.

46324038

Spoločnosť s ručením obmedzeným

sv. Anny 12, 06503 Podolínec, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1620

Oprávnená osoba

JUDr. Patrik Kovalčík

42234255

Námestie sv. Mikuláša 20, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2019

02.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.10.2019

23.10.2019