Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lakeside Office 1, a. s.

35889063

Akciová spoločnosť

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

21.07.2017

10.03.2022

dobrovoľný výmaz

16188

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2022

22.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022