Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lakeside Office 1, a. s.

35889063

Akciová spoločnosť

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

21.07.2017

Nie je

16188

Oprávnená osoba

Mičinský & Partners s.r.o.

51296969

Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2021

03.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021