Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AbbVie s. r. o.

46 640 231

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karadžičova 10, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

20.07.2017

Nie je

16084

Oprávnená osoba

BEATOW PARTNERS s. r. o.

36868841

Panenská 23, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.09.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021