Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Falck Pharma s.r.o.

45630593

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Galvániho 7/D, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

20.07.2017

20.12.2018

dobrovoľný výmaz

16067

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2018

10.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021