Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KARPATOVKA, s.r.o.

36499757

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Chminianska Nová Ves 0/106, 08233 Chminianska Nová Ves, Slovenská republika

20.07.2017

Nie je

15987

Oprávnená osoba

LawFactory advokátska kancelária, s.r.o.

44698054

Protifašistických bojovníkov 11, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021